0

Tarımsal, Hayvansal ve Su Ürünleri İhracatında Sağlık Sertifikaları

Yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazılarına atıfla, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin Türkiye’den Bulgaristan’a ihracatında veya bu ülkeden transit geçişlerinde mevzuata uygunluk denetimi, bitki sağlığı ve veterinerlik kontrolünün Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığına bağlı Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından gerçekleştirildiği,

Avrupa Komisyonunun 16/12/2020 tarihli ve 2020/2235 sayılı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde hayvansal ürünlerin AB’ye girişinde kullanılacak olan sağlık sertifikalarının anılan Yönetmelikte yer aldığı şekilde Yönetmeliğin yürürlük maddesi uyarınca 21/04/2021 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlandığı,

Bu çerçevede, Kapitan Andeevo Sınır Kapısından Bulgaristan ve diğer AB üye ülkelerine yapılacak hayvansal ürün ihracatında ilgili idare tarafından 21/04/2021 tarihinden itibaren 16/12/2020 tarihli ve 2020/2235 sayılı Yönetmelikte yer alan sağlık sertifikalarının kabul edileceği,

(EU) 2019/1793 Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapan Komisyonun (EU) 2021/608 sayılı ve 14/04/2021 tarihli Uygulama Regülasyonunun 15/04/2021 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlandığı ve düzenlemelerin bir kısmının 21/04/2021 tarihinde, diğer kısmının ise 05/05/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği hususlarının ifade edildiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat