0

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi 27.01.2021

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 27 Ocak 2021 tarihli sorgulama işlemleri açıklandı.

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 27 Ocak 2021 tarihli 2 adet sorgulama işlemi açıklandı.

İlgili bağlantı için tıklayınız.

BTB Numarası: TR160000210002
Gtip No: 870830990000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 27/01/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:

Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVII Bölüm notları, 87.08 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Ayrıntılı açıklama; Eşyanın servo fren pistonu olması nedeniyle 87 fasılda olacağı öngörülmüş olup genel yorum kuralı 1’e istinaden ve eşyanın aksam, parça olması nedeniyle 87 fasıldaki eşyaların aksam parçaları ile ilgili XVII Bölüm notlarından 2 nolu fasıl notuna bakılmıştır. 2 nolu fasıl notunda yer alan eşyalardan olmadığı anlaşıldığından tarifesinin 87 fasıldaki eşyaların aksam parçalarına verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Servo fren parçalarının 8708.30 da yer aldığı görülmüş olup alt açılımları aşağıdaki şekildedir ; 8708.30 – Frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçaları: 8708.30.10.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar – – Diğerleri: 8708.30.91.00.00 – – – Diskli frenlere ait olanlar 8708.30.99.00.00 – – – Diğerleri İzahname notlarının bununla ilgili kısmına baktığımızda; Bu pozisyon, aşağıda belirtilen şartların her ikisine sahip olmak şartı ile 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını kapsar. (i) Yalnız ve özellikle yukarıda belirtilen araçlarla kullanılmasının uygun olduğu açıkça belli olmalıdır. ve (ii) XVII. Bölümün Açıklayıcı Not hükümlerine göre hariç tutulmamalıdır. (ilgili Genel Açıklama Notuna bakınız) Bu pozisyondaki aksam, parça ve aksesuarlar şunlardır: (H) Frenler (ayaklı, segmanlı, diskli vb.) ve aksam parçaları,(fren saçları, kasnakları, silindirler monte edilmiş balatalar, hidrolik frenler için yağ hazneleri vb.) servo frenler ve bunların aksamı Söz konusu numune ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi ile eşyanın 87.01 ila 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtların parçası olduğu, montaj sanayide kullanılacağı beyan edilmediği ve diskli frenlere ait parçalardan olmadığı için GTİP’nin 8708.30.99.00.00 olduğu tespit edilmiştir.

Eşyanın Tanımı:

Servo Fren 1.Devre Pistonu (Metal) ticari tanımlı eşya; Servo fren ana merkez silindirindeki pistonunu hareket ettirerek hareketi servoya ulaştıran fren mekanizmasının bir parçasıdır. Referans numarası: 0204.259.153

BTB Numarası: TR160000210003
Gtip No: 870830990000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 27/01/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:

Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVII Bölüm notları, 87.08 tarife pozisyonu izahname açıklama notları Ayrıntılı açıklama; Eşyanın plastik fren pistonu olması nedeniyle 87 fasılda olacağı öngörülmüş olup genel yorum kuralı 1’e istinaden ve eşyanın aksam, parça olması nedeniyle 87 fasıldaki eşyaların aksam parçaları ile ilgili XVII Bölüm notlarından 2 nolu fasıl notuna bakılmıştır. 2 nolu fasıl notunda yer alan eşyalardan olmadığı anlaşıldığından tarifesinin 87 fasıldaki eşyaların aksam parçalarına verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Servo fren parçalarının 8708.30 da yer aldığı görülmüş olup alt açılımları aşağıdaki şekildedir ; 8708.30 – Frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçaları: 8708.30.10.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar – – Diğerleri: 8708.30.91.00.00 – – – Diskli frenlere ait olanlar 8708.30.99.00.00 – – – Diğerleri İzahname notlarının bununla ilgili kısmına baktığımızda; Bu pozisyon, aşağıda belirtilen şartların her ikisine sahip olmak şartı ile 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını kapsar. (i) Yalnız ve özellikle yukarıda belirtilen araçlarla kullanılmasının uygun olduğu açıkça belli olmalıdır. ve (ii) XVII. Bölümün Açıklayıcı Not hükümlerine göre hariç tutulmamalıdır. (ilgili Genel Açıklama Notuna bakınız) Bu pozisyondaki aksam, parça ve aksesuarlar şunlardır: (H) Frenler (ayaklı, segmanlı, diskli vb.) ve aksam parçaları,(fren saçları, kasnakları, silindirler monte edilmiş balatalar, hidrolik frenler için yağ hazneleri vb.) servo frenler ve bunların aksamı Söz konusu numune ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi ile eşyanın 87.01 ila 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtların parçası olduğu, montaj sanayide kullanılacağı beyan edilmediği ve diskli frenlere ait parçalardan olmadığı için GTİP’nin 8708.30.99.00.00 olduğu tespit edilmiştir.

Eşyanın Tanımı:

Plastik fren pistonu ticari tanımlı eşya; fren merkez silindirinde, sürücünün fren pedalına bağlı servo itme çubuğunun önünde, fren servosunun (hidrovak) hemen arka kısmında, girişinde bulunur. İtme çubuğu ile servo arasında bağlantı görevini sağlar. Sert Plastik dayanıklı yerine göre özel olarak üretilmiş üründür. Referans numarası: 0204.3a2.718

Related Posts

Call Now Button