0

Azerbaycan’a İhracat Vergi Oranlarında Değişiklik

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan habere göre Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar şu şekilde: Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 5 Nisan 2021 tarih ve 88 No’lu Kararı ile, “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişiklikler:

2403 19 10 01, 2403 19 10 09, 2403 19 90 01, 2403 19 90 09, 2403 99 90 02 tarife pozisyonunda yer alan belirli tütün ürünlerinin Azerbaycan’a ithalatında 1 kg için 1 ABD Doları gümrük vergisi belirlendi.
7102 10 00 00, 7102 21 00 00, 7102 29 00 00, 7102 31 00 00, 7102 39 00 00, 7103 91 00 00, 7106 10 00 00, 7106 91 00 00, 7106 92 00 00, 7108 11 00 00, 7108 12 00 00, 7108 13 10 00, 7108 13 80 00, 7108 20 00 00, 7110 11 00 00, 7110 19 10 00, 7110 19 80 00, 7113 11 00 00, 7113 19 00 00, 7114 11 00 00, 7114 19 00 00, 7118 90 00 00 (elmas, safir, yakut, zümrüt, gümüş, altın, platin, kıymetli metallerden mücevherci eşyası ve aksamı, kıymetli metallerden kuyumcu eşyası) tarife pozisyonlarında yer alan belirli ürünlerin Azerbaycan’a ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Söz konusu Karar yayımı tarihinden (5 Nisan 2021) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Tütün ürünlerinin aksiz (özel tüketim) vergileri artırıldı
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 5 Nisan 2021 tarih ve 87 sayılı Kararı ile “Azerbaycan Cumhuriyetine Getirilen Aksiz Vergisi Uygulanan Malların Aksiz Oranlarının Onaylanması Hakkında” Kararı hakkında yapılan değişiklikler şu şekilde:

2402 10 00 09 ve 2402 90 00 03 (sigarillolar) tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan’a ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi 1000 adet için 31 manatdan 43 manata çıkarıldı.
2402 20 ve 2402 90 00 09 (türün içeren sigaralar) tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan’a ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi 1000 adet için 39 manatdan 43 manata çıkarıldı.
2403 99 90 01 (elektron sigaralar için sıvı) tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan’a ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi 1 litre için 20 manatdan 100 manata çıkarıldı.
Diğer taraftan, söz konusu Karara göre, bugüne kadar aksiz vergisi uygulanmayan ve aşağıda belirtilen bazı tütün ürünlerine de aksiz vergisi belirlendi.
2403 11 00 00, 2403 19 10 09, 2403 19 90 09, 2403 91 00 00, 2403 99 10 00 tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan’a ithalatında 1 kg için 30 manat aksiz (özel tüketim) vergisi belirlendi.
2403 99 90 02 tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan’a ithalatında 1000 adet için için 12,9 manat aksiz (özel tüketim) vergisi belirlendi.

Söz konusu Karar yayımı tarihinden (5 Nisan 2021) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Related Posts

Call Now Button