0

Avusturya Gümrüklerindeki Kontroller Sıkılaştırılacak

Avusturya gümrüklerindeki kontrollerin sıkılaştırılacağı açıklandı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticarete ilgi hem AB’de hem de Avusturya’da artış göstermiştir. Mevcut durumda, üçüncü ülkelerden e-ticaret yoluyla gelen ve mali değeri 22 Avroya kadar olan koliler ve paketler için gümrüklerde ibraz ve tescil yükümlülüğü bulunmadığı bildirildi. Avrupa Komisyonu’nun 2015 ve 2016 yıllarında yürürlüğe koyduğu “Avrupa İçin Dijital Tek Pazar” ve “AB Tek KDV Bölgesi” stratejilerinde mali değeri 22 Avroya kadar olan ürünlerde AB üreticileri kayıt olup, vergi öderken, e-ticaretle üçüncü ülkelerden AB’ye gelen paketlerde vergi ve kayıt zorunluluğu bulunmamasının istismara ve haksız rekabete yol açtığı belirtildi.

22 Avro altında üçüncü ülkelerden Avusturya’ya 2018 yılında 7 milyon sevkiyat yapılırken, 2020 yılında sevkiyat miktarı 10 milyona çıktığı, söz konusu durumun hem devlette vergi kaybına yol açtığı hem de Avusturya pazarında rekabet dezavantajı yarattığı açıklandı.

Avusturya Federal Maliye Bakanlığı, AB içinde eşit şartlar yaratmak amacıyla üçüncü ülkelerden gelen tüm sevkiyatlar için 2021 yılı Temmuz ayından itibaren yeni bir düzenleneme getirileceği ifade edildi. Temmuz ayında gelecek yeni uygulamayla birlikte malın değerinden bağımsız olarak gümrüklere bildirim yapılmasının ve ithalattan KDV vergisi alınmasının zorunlu olacağının altı çizildi. Söz konusu uygulamanın IOSS sistemi üzerinden elektronik olarak yürütüleceği, Avusturya Federal Maliye Bakanlığı ile Avusturya Posta Servisi arasında kurulacak bilişim sistemiyle tüm bağlantıların kontrol edileceği belirtildi.

Yeni uygulamada, 150 Avro’ya kadar olan küçük gönderiler ile özel paketlerde istisna yapılacağı, bu kapsamda EORI (Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlama Sistemi) bildiriminde alıcı adı ve adresinin belirtilmesinin yeterli olacağı söylendi. Ayrıca, IOSS platformu üzerinden kayıt yapıldığında KDV’nin malın satın alındığı anda ödenmesine imkân tanınacağı vurgulandı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat