0

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi 28.01.2021

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 28 Ocak 2021 tarihli sorgulama işlemleri açıklandı.

Yeni Bağlayıcı Tarife Bilgisi Özet Bilgisi’ne ilişkin 28 Ocak 2021 tarihli 2 adet sorgulama işlemi açıklandı.

İlgili bağlantı için tıklayınız.

BTB Numarası: TR160000210006
Gtip No: 870830990000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 28/01/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVII Bölüm notları, 87.08 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Ayrıntılı açıklama; Eşyanın fren kumanda mili olması nedeniyle 87 fasılda olacağı öngörülmüş olup genel yorum kuralı 1’e istinaden ve eşyanın aksam, parça olması nedeniyle 87 fasıldaki eşyaların aksam parçaları ile ilgili XVII Bölüm notlarından 2 nolu fasıl notuna bakılmış olup, 2 nolu fasıl notunda yer alan eşyalardan olmadığı anlaşıldığından tarifesinin 87 fasıldaki eşyaların aksam parçalarına verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Servo fren parçalarının 8708.30 da yer aldığı görülmüş olup alt açılımları aşağıdaki şekildedir; 8708.30 – Frenler ve servo – frenler ve bunların aksam ve parçaları: 8708.30.10.00.00 – – Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3.ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu 87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar – – Diğerleri: 8708.30.91.00.00 – – – Diskli frenlere ait olanlar 8708.30.99.00.00 – – – Diğerleri İzahname notlarının bununla ilgili kısmına baktığımızda; Bu pozisyon, aşağıda belirtilen şartların her ikisine sahip olmak şartı ile 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını kapsar. (i) Yalnız ve özellikle yukarıda belirtilen araçlarla kullanılmasının uygun olduğu açıkça belli olmalıdır. ve (ii) XVII. Bölümün Açıklayıcı Not hükümlerine göre hariç tutulmamalıdır. (ilgili Genel Açıklama Notuna bakınız) Bu pozisyondaki aksam, parça ve aksesuarlar şunlardır: (H) Frenler (ayaklı, segmanlı, diskli vb.) ve aksam parçaları,(fren saçları, kasnakları, silindirler monte edilmiş balatalar, hidrolik frenler için yağ hazneleri vb.) servo frenler ve bunların aksamı Söz konusu numune ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi ile eşyanın 87.01 ila 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtların parçası olduğu, montaj sanayide kullanılacağı beyan edilmediği ve diskli frenlere ait parçalardan olmadığı için GTİP’nin 8708.30.99.00.00 olduğu tespit edilmiştir.

Eşyanın Tanımı:

Fren kumanda mili (Metal) ticari tanımlı eşya; Servo fren diyaframındaki itme çubuğunun çıkış ucu, fren ana merkez silindirindeki pistonunu hareket ettirerek hareketi servoya ulaştıran fren mekanizmasının metal kumanda mili çubuğudur. Referans numarası: 0204.789.160

BTB Numarası: TR160000210007
Gtip No: 401699570000
Geçerlilik Bşg.Tarihi: 28/01/2021

Sınıflandırmanın Gerekçesi:

Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVII Bölüm notları, 40.16 tarife pozisyonu izahname açıklama notları Ayrıntılı açıklama; Eşyanın plastik hidrolik deposu olması nedeniyle 87 fasılda olacağı öngörülmüş olup, genel yorum kuralı 1’e istinaden ve eşyanın aksam, parça olması nedeniyle 87 fasıldaki eşyaların aksam parçaları ile ilgili XVII Bölüm notlarından 2 nolu fasıl notuna bakılmıştır. 2 nolu fasıl notunda: BÖLÜM XVII NAKİL VASITALARI Notlar 1. 95.03 veya 95.08 pozisyonlarına yer alan eşya ile 95.06 pozisyonunda yer alan kızaklar, yarış kızakları ve benzerleri bu bölüme dahil değildir. 2. ‘Aksam ve parça’ ve ‘aksam, parça ve aksesuar’ tabirleri bu bölümdeki nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılsa bile aşağıda yazılı olan eşyaya uygulanmaz: (a) Yapıldığı madde ne olursa olsun contalar, rondelalar ve benzerleri (imal edildiği maddelere göre veya 84.84 pozisyonunda sınıflandırılır) veya sertleştirilmiş kauçuk hariç vulkanize kauçuktan diğer eşya (40.16 pozisyonu); Eşyamızın 2-a maddesinde belirtilen eşyalardan olması nedeniyle 40.16 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği anlaşılmıştır. 40.16 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya: 4016.10 – Gözenekli kauçuktan olanlar: – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar): 4016.10.00.11.00 – – – Rondelalar 4016.10.00.12.00 – – – Contalar 4016.10.00.19.00 – – – Diğerleri – – Diğerleri: 4016.10.00.21.00 – – – Rondelalar 4016.10.00.22.00 – – – Contalar 4016.10.00.29.00 – – – Diğerleri – Diğerleri: 4016.91.00.00.00 – – Yer döşemeleri ve paspaslar 4016.92.00.00.00 – – Silgiler 4016.93 – – Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları: – – – Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) : 4016.93.00.11.00 – – – – Rondelalar 4016.93.00.12.00 – – – – Contalar 4016.93.00.19.00 – – – – Diğerleri – – – Diğerleri : 4016.93.00.21.00 – – – – Rondelalar 4016.93.00.22.00 – – – – Contalar 4016.93.00.29.00 – – – – Diğerleri 4016.94.00.00.00 – – Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar (şişirilebilir olsun olmasın) 4016.95.00.00.00 – – Diğer şişirilebilir eşya 4016.99 – – Diğerleri: – – – 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için olanlar: 4016.99.52.00.00 – – – – Kauçuk-metal bağlantılı parçalar 4016.99.57.00.00 – – – – Diğerleri Söz konusu numune ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi ile eşyanın 87.01 ila 87.05 pozisyonundaki motorlu taşıtların parçası olduğu ve metal parça içermediği için GTİP’nin 4016.99.57.00.00 olduğu tespit edilmiştir.

Eşyanın Tanımı:

Diyafram (EPDM kauçuk) ticari tanımlı eşya; Fren servosu içerisindeki yapıda bulunan (EPDM) kauçuk diyafram plaka, kauçuk hava geçirmez ısıya ve basınca dayanıklı bir parça olup servoyu iki ayrı odaya bölen parçadır. Referans numarası 0204.258.672

Related Posts

Call Now Button