0

AB’ye Kompozit Ürün İhracatı

Yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 04.03.2019 tarihli ve 2019/625/EC sayılı Yönetmelik doğrultusunda, Avrupa Birliği (AB)’ne kompozit ürün ithalatına ilişkin ilave düzenlemeler getirildiği anımsatıldı. Söz konusu Yönetmeliğin 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 12.-14. maddeleri gereğince AB’ye giriş gereklilikleri açısından kompozit ürünlerin, içeriklerinde yer alan hayvansal orijinli ürün yüzdesine bakılmaksızın 3 kategoride sınıflandırıldığı belirtildi. Bütün kategorilerdeki kompozit ürünlerin AB’ye ithalatı için talep edilen gerekliliklerin aynı olmakla beraber, ürün kategorisine göre sevkiyatlara eşlik edecek belgelerde farklılıklar mevcut olduğu vurgulandı.

1. Kategori; raf stabil olmayan (non shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalamayan) kompozit ürünler

2. Kategori; raf stabil (shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalabilen) ve et ürünü (jelatin, kollajen, yüksek rafine ürünler hariç) içeren kompozit ürünler

3. Kategori; raf stabil (shelf-stable) (Oda sıcaklığında kalabilen) ve et ürünü (jelatin, kollajen, yüksek rafine ürünler hariç) içermeyen kompozit ürünler

Bu kapsamda yukarıda belirtilen birinci ve ikinci kategorideki ürünler için 2020/2235/EC sayılı AB yönetmeliği (Bölüm 50) kapsamında 21 Nisan itibariyle yürürlüğe giren veteriner sağlık sertifikası; üçüncü kategorideki ürünler için ise ithalatçı işletmenin sorumlusu tarafından imzalanacak “özel beyan” talep edildiği aktarıldı.

AB tarafından üçüncü kategorideki kompozit ürünlerin ithalatında veteriner sağlık sertifikası aranmayacağı ancak bu kategoride yer alan bazı kompozit ürünlerin AB’ye girişte veteriner kontrollerine tabi olduğu belirtildi. Ancak 2021/899/EU sayılı AB yönetmeliğinde listelenen kompozit ürünlerin AB’ye giriş kapısındaki veteriner kontrolleri kapsamından çıkarıldığı, bu sevkiyatların kontrollerinin AB sınırları içinde yapılabileceği (varış yeri, ithalaçı işletme antreposu, serbest dolaşıma giriş öncesi noktada) bildirildi.

Söz konusu uygulamaya ilişkin AB komisyonu tarafından yayınlanan tabloda belirtildiği üzere mevzuat değişikliği öncesinde Türkiye’den AB’ye ihracatta Tarım ve Orman Bakanlığınca Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenen bazı ürünler için (A grubunda yer alan ve raf stabil olmakla birlikte yüzde 50’den fazla et ürünü dışında işlenmiş hayvansal orijinli ürün içeren kompozit ürünler için) AB Komisyonu tarafından 21 Ağustos itibariyle “özel beyan” formu talep edildiği ifade edildi.

AB tarafından “özel beyan” talep edilen bu ürünler ulusal mevzuat gereği veteriner kontrolüne tabi olduğundan ihraç edildikten sonra geri dönen ürün olması durumunda Türkiye’ye girişte sağlık sertifikası ibraz edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Bu nedenle yaşanması muhtemel olumsuzlukların önlenmesi ve sağlık sertifikası şartının sağlanması amacıyla ihracatçı firmaların ihracat öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak sağlık sertifikası talep etmeleri durumunda bu ürünler için veteriner sağlık sertifikası düzenlenebileceği kaydedildi.

İlgili Kompozit Ürünlerin AB’ye İthalatında Geçiş Süresi Uygulaması tablosu için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat