0

ABD, Güneş Pili İthalatında Gözden Geçirme Soruşturması Başlattı

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) çıkarılması sonucunda, 8501.31, 8501.61, 8507.20 ve 8541.40 GTİP’lerinde yer alan “kristal silikon fotovoltaik pil” ithalatına karşı uygulanmakta olan ve Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi kapsamında Türkiye’nin ABD’nin soruşturma konusu ürün ithalatındaki payının yüzde 3’ün altında olması nedeniyle muaf tutulduğu korunma önleminden muafiyetinin 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı hususunun, önceden bildirildiği ifade edildi.

Bahse konu önlem kapsamında ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından 12 Ağustos 2021 tarihinde, önlemin devam edip etmemesine yönelik bir gözden geçirme soruşturması (Extension of Action) başlatıldığı ve anılan Komisyon tarafından yayımlanan İngilizce bildirimin ve resmi gazete nüshasının bir örneğinin iletildiği belirtildi. Söz konusu bildirimde soruşturmaya dahil olmak isteyen tarafların bildirimin yayımlanmasından itibaren 21 gün içinde soruşturma otoritesiyle iletişime geçerek taraf olmaları gerektiği aktarıldı. Bildirimde, 3 Kasım 2021 tarihinde Komisyon tarafından bir kamu dinleme toplantısı “hearing” düzenleneceği ve anılan toplantıya katılım talebinin 28 Ekim 2021, kamu dinleme toplantısı öncesi görüşlerin 27 Ekim 2021 ve kamu dinleme toplantısı sonrası görüşlerin 10 Kasım 2021 tarihine kadar Komisyona iletilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili bildirimin ABD Resmi Gazetesi nüshası için tıklayınız.

İlgili ITC Bildirimi için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button