0

Kereste İhracatında Uygun Olmayan Malların Gümrükten Geçişine İzin Verilmeyecek

Yazıda, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (İhracat 2021/5) 04.06.2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı ve bu Tebliğin 1 inci maddesinde kereste ihracatı (4407) ile ilgili 48 inci bent, “48- Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)” İhracı Kayda Bağlı Mallar listesine eklendiği ve böylelikle kereste ürünlerinin ihracının kayda bağlandığı anımsatıldı.

Bu çerçevede, Orman Genel Müdürlüğü’nce (OGM), kayıt işlemlerinde koordinatör İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (OAİB) 4407 GTP’li malların kayıt uygulamaları kapsamında, referans tablo iletilerek “16 cm ve daha kalın olan kerestelerin (genişliği 16 cm ve daha fazla olabilir) ihracatı için 31.07.2021 tarihine kadar kayıt verilmesi, 01.08.2021 tarihi ve sonrasında ise söz konusu kerestelerin ihracatı için kayıt verilmemesi uygun olacaktır.” şeklinde görüş bildirildiği aktarıldı.

Öte yandan, 4407 GTP nolu kerestelere ilişkin kayıt işlemlerinde koordinatör İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından malların incelenmediği, kerestelerin sınıfının tespitine yönelik ebat ölçümleri yapılamadığı ve fatura ve beyannameleri üzerinden yapılan inceleme neticesinde firma beyanına dayalı olarak kayıt verildiği belirtildi.

Bu gerekçeyle, OGM’nin “Kereste İhracatı Hk (2021/5 sayılı Tebliğ)” konulu yazısında, ilgili Birlik tarafından kendilerine sunulan belgeler üzerinden kayıt verilmesi durumunda gümrükte görevli memurlarca gümrük mevzuatı gereğince belirli aralıklarla bazı araçlarda, listede yer alan ürün kalınlıklarının kontrol edilmesinin uygun olacağının ifade edildiği iletildi.

Bu çerçevede, usulsüz ihracat faaliyetlerinin önlenebilmesini teminen ilgili Gümrük Müdürlüklerinin keyfiyet hakkında bilgilendirilerek, Gümrük kapılarında OGM’nin yazısında belirtilen nitelikler açısından malların kontrollerinin sağlanması, ihracı uygun olmayan malların geçişine izin verilmemesi ve ihraç kayıt işleminin yeniden değerlendirilmesini teminen ihracatçının koordinatör İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yönlendirilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği bildirildi.

İlgili Orman Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve referans tablo için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button