0

ABD Deniz Ticaret Odası Nisan 2021 Aylık Raporu

İMEAK Deniz Ticaret Odası, “ABD Deniz Ticaret Odası Nisan 2021 Aylık Raporu” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda, Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 04.05.2021 tarihli yazı ile Nisan 2021 ayı için ABD Deniz Ticaret Odası’nın (Chamber of Shipping of America-CSA) yayımladığı aylık rapor İMEAK Deniz Ticaret Odasına bildirildi.
Bahse konu aylık raporda;

• ABD Başkanı tarafından Nisan 2021 ayı sonlarında düzenlenen Liderler İklim Zirvesi raporları ile ABD İklim Değişikliği Danışmanı tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) sunulan uluslararası deniz taşımacılığı için 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ilişkin bilgiler bulunmakta olduğu bildirildi. Bu kapsamda, iklim değişikliği/sera gazı (GHG) azaltım hedefleri hakkında ABD tarafından yayımlanan duyuru ve Basın Bülteni’nde 2005 yılı seviyelerine göre 2030 yılında %50 oranında bir azalmanın sağlanması ve 2050 yılına kadar da net olarak sıfır emisyona ulaşılması taahhüt edildi. Ayrıca, ABD İklim Değişikliği Danışmanı tarafından küresel denizcilik sektörüne odaklanan bir bildiri yayınlanmış ve ABD’nin IMO’ya 2050 yılına kadar uluslararası denizcilik için sıfır emisyon hedefi önereceği belirtildi.

• Sahil Güvenlik ve Deniz Taşımacılığı Meclisi Alt Komitesi’nin “Karbonsuz Denizcilik Sektörüne Doğru Uygulanacak Pratik Adımlar” hakkında 15 Nisan 2021 tarihinde bir oturum düzenlendi. Bahse konu oturumda; IMO nezdinde tartışılan Uluslararası Denizcilik Araştırma ve Geliştirme Kurulu (IMRB) önerisi, ABD desteğine duyulan ihtiyaç, limanlardaki emisyon azaltımı için rıhtımlardaki ilave uygulamalar da dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki programlar, denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu sürecinde özel/kamu sektörleri arasında finansman ve işbirliği ile ulusal ve uluslararası gereksinimlerin uygun hale getirilmesi ihtiyacı, gemi/makine tasarımı, yakıtlar ve kıyı altyapısına yönelik yeterli finansman ihtiyacı hususları üzerinde değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

• Geçtiğimiz yıl boyunca Kaliforniya Eyalet Arazi Komisyonu (CSLC) tarafından, mevcut balast suyu mevzuatına dair değerlendirmelerin devam ettiği, bu kapsamda “Kaliforniya Sularında Çalışan Gemilere Yönelik Balast Suyu Deşarjı için Performans Standartları”nda değişiklik yapılmasına dair öneride bulunulduğu bildirildi.

Halen devam etmekte olan “Denizcilikte Bu Hafta” yuvarlak masa görüşmeleri hakkında aylık programların ayrıntılarını içeren web sitesine (https://thisweekinmaritime.com/) adresinden ulaşılabileceği aktarıldı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat