0

AB, Türk Menşeli Korozyona Dayanıklı Çeliklere Anti-Damping Soruşturması Başlattı

Yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye’nin yanı sıra Rusya menşeli “Korozyona Dayanıklı Çelikler” (7210.41.00, 7210.49.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.90.80, 7212.30.00, 7212.50.61, 7212.50.69, 7212.50.90, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.99.30 ve 7226.99.70 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 24 Haziran 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabildiği ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildiği anımsatıldı. Bahse konu zarar olgusunun, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden kaynaklanabildiği ifade edildi.

Bu itibarla, bahse konu anti-damping soruşturması çerçevesinde Türk menşeli “Korozyona Dayanıklı Çelikler” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen Türk menşeli ilgili ürün ithalatının AB yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği ve soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde Türk firmalarına anti – damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu belirtildi.

Bahse konu bildirimin “2. Product under investigation” başlığı altında soruşturma konusu ürünler tanımlandığı aktarıldı. Söz konusu bildirimde ürün yelpazesine ilişkin yapılacak yorumların 10 gün içerisinde Komisyon’a iletilmesi gerektiği iletildi. Öte yandan, bildirimde dampinge ilişkin inceleme döneminin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 olacağı, zarara ilişkin inceleme döneminin ise 1 Ocak 2017-31 Aralık 2020 dönemini kapsayacağı belirtildi. Anti-damping soruşturmalarında, çok fazla ihracatçının taraf olması sonucunda incelemenin yapılabilirlikten uzaklaşması sebebiyle, soruşturma otoriteleri tarafından örneklemeye gidilebildiği vurgulandı. Mezkûr bildirimde olası bir örneklemenin ihracat miktarına göre yapılabileceği ifade edildi.
Bu kapsamda, soruşturmaya taraf olup soru formu doldurarak bireysel marj hesaplatmak isteyen ihracatçıların açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten (24 Haziran 2021) itibaren 7 gün içerisinde söz konusu bildirimin ekinde yer alan örnekleme formunu Komisyon’a iletmesi gerektiği bildirildi.

Bahse konu formu dolduran ihracatçıların, ihracatçı soru formunu doldurmayı kabul etmiş olarak sayılacağı ifade edildi. İhracatçı soru formlarının https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2531 adresinde yer aldığı belirtilerek örnekleme formlarının Komisyon tarafından incelenmesinin ardından ihracatçılara örneklemeye seçilip seçilmediklerinin bildirileceği ve bildirimin ardından örneklemeye seçilen ihracatçıların 30 gün içerisinde soru formu yanıtlarını Komisyon’a iletmesi gerektiği vurgulandı.

Örnekleme formunu dolduran ancak örneklemeye seçilmeyen firmalara ise örneklemeye seçilen firmalara hesaplanan marjların ortalaması uygulanacağı aktarıldı. Zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların ise soruşturma açılış tarihinden itibaren 37 gün içerisinde görüşlerini Komisyon’a iletmesi gerektiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimlerin TRON.tdi sistemi üzerinden gerçekleştirileceği ve tarafların sunulacak tüm bilgi ve belgelere yine aynı sistem üzerinden gerçekleştirileceği söylendi. Söz konusu sisteme kayıt olmaya ilişkin hususların yine bildirimde yer aldığı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button