0

2021’de Girişim Sayısı Ve İstihdamda En Yüksek Payı Hizmet Sektörü Oluşturdu

Geçici sonuçlara göre 2021 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,1’i hizmet sektöründe, yüzde 36,5’i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,4’ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,9 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 44,7’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 14,1 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 35,9 oldu.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı
2021 yılında üretim değeri imalatta 4 trilyon 889 Milyar TL, ticarette 1 trilyon 121 milyar TL, inşaatta 835 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 771 milyar TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 666 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı
2021 yılında ciro payının yüzde 34,7’sini 250+ büyüklük grubu, yüzde 24,6’sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,9’unu 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 20,8’ini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 37,6’sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26’sını 250+ büyüklük grubu, yüzde 20’sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,4’ünü 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

2021 yılında aktif girişim sayısı 3 578 877 olarak gerçekleşti
Geçici sonuçlara göre 2021 yılında ciro 16 trilyon 679 milyar TL, üretim değeri 9 trilyon 850 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 2 trilyon 713 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 15 trilyon 301 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdam ise 17 495 511 kişi olarak gerçekleşti.

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,7’sini, cironun yüzde 35,7’sini oluşturdu.

Related Posts

Call Now Button