0

2021 Şubat Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2021 Şubat ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artış oldu.
Şubat 2021’de, Şubat 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,3 oranında arttı.
Şubat 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 6,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 85,4 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 21,2 oranında artma görüldü.

2021 yılı Şubat ayında kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 46,5 artış oldu.
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,0 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 46,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 arttı.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 19,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,4 oranında azalma olup kapanan kooperatif sayısında değişiklik olmadı.

Şubat 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Şubat 2021’de kurulan toplam 10.001 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2’si limited şirket, yüzde 13,3’ü anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7’si İstanbul,
yüzde 9,4’ü Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kuruldu.
Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şubat 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 17,9 oranında azaldı.
2021 yılında toplam 21.429 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18.479 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,5’ini, 2.701 anonim şirket ise yüzde 24,5’ini oluşturmakta. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 17,9 oranında azaldı.

Şubat 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.478’i ticaret, 1.647’si imalat ve 1.130’u inşaat sektöründe kuruldu. 1.042 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
Şubat 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3.478’i ticaret, 1.647’si imalat ve 1.130’u inşaat sektöründe kurulmuştur. Şubat 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.042’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 736’sı inşaat, 274’i imalat sektöründe.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 268’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 94’ü imalat, 91’i inşaat sektöründe.
Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.262’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 438’i inşaat, 274’ü imalat sektöründe.

Şubat 2021’de kurulan 145 Kooperatifin 70’i İşletme Kooperatifidir.
Şubat 2021’de kurulan 145 Kooperatifin 70’i İşletme Kooperatifi 38’i Konut Yapı Kooperatifi, 11’i Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olarak kuruldu.

Şubat 2021’de 1.081 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.
Şubat 2021’de kurulan 1.081 yabancı ortak sermayeli şirketin 543’ü Türkiye, 75’i İran, 42’si Ürdün ortaklı olarak kuruldu.
Kurulan 1.081 yabancı ortak sermayeli şirketin 117’si anonim, 964’ü limited şirkettir. 2021 yılında kurulan şirketlerin 306’sı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 125’i Gayrimenkul acenteleri ve 115’i İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,7’si yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.

Related Posts

Call Now Button