0

2020 yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları

Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve döner Sermaye Genel Müdürlüğü “2020 Yılı Gümrük Müşaviri Sözlü Sınav Sonuçları ve Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 23.11.2020-04.12.2020 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen Gümrük müşavirliği sözlü sınavının kazanan listesi açıklanarak, kazananların izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin bölge müdürlüklerince; bölge müdür yardımcısının başkanlığında ilgili gümrük müşavirleri derneğinden bir yönetim kurulu üyesi ile bölge müdürlüğünden görevlendirilecek ilgili şube müdürünün katılımıyla komisyon oluşturulması gerektiği belirtildi.

Sınavı kazanan adayın hazırlayacakları dosyayı, Bölge Müdürlüğü faaliyet alanında bulunan ilgili derneğe teslim edilmesi gerektiği ifade edildi. Dernek tarafından dosyada bulunana bilgi ile GMBS’ndeki bilgiler karşılaştırıldıktan sonra dosyanın ilgili Bölge Müdürlüğünde bulunan komisyona iletilmesi gerektiği belirtildi. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarının tutanağa bağlanması gerektiği bildirildi.

Tutanak dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler

1. Başvuru formu,
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
3. Okul mezuniyetine ilişkin diploma Fotokopisi, (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınarak ibraz edilmesi gerekmekte)
4. TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin belge, (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınarak ibraz edilmesi gerekmekte)
5. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri sicil bilgilerini, işyeri unvanını, çalıştığı tarih aralığı ile toplam çalışma süresini içeren belge, (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınarak ibraz edilmesi gerekmekte)
6. Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, Bağ-Kur dahil) bünyesinde çalışılan tüm sigortalılık bilgilerini gösterir hizmet çizelgesi, (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınarak ibraz edilmesi gerekmekte)
7. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış işyeri unvan listesi (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınarak ibraz edilmesi gerekmekte)

Sınav sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button