0

2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapıldı

Gümrükler Genel Müdürlüğü “2010/10 Sayılı Genelgede Değişiklik-Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 2010/10 Sayılı Genelge ile aşağıdaki Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı hususunda düzenleme yapıldığı bildirildi.

Yapılan düzenleme ile;

1. Genelgenin “1. Boş Olarak Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlıklı maddesinin ikinci paragrafında yer alan “Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu eki Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formunun 16 no.lu” ibaresi “Tek Pencere Sisteminde” olarak değiştirildi.

2. Genelgenin “5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar” başlığı “5. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerince Geçici İthal Edilen Ambalajlar” olarak; aynı başlık içerisinde yer alan “A Sınıfı Onaylanmış Kişilerce” ibaresi “onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince” olarak değiştirildi.

3. Genelgenin 6’ncı maddesinin (a) fıkrasına . “Ancak, ambalajın, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firma tarafından geçici ithal edilmesi durumunda, ihracat yetkisi verilen firmanın bu niteliklere haiz olmasına gerek bulunmamaktadır.” ibare eklendi.

Related Posts

Call Now Button