0

Yurtdışında Düzenlenen Menşe ve Dolaşım Belgelerinde “Türkiye” İbaresinin Kullanılması Şartı Bulunmuyor

Yazıda, son dönemde Genel Müdürlüğe intikal eden çeşitli başvurularda, yurtdışı gümrük idarelerince düzenlenerek gümrük idarelerine ibraz edilen menşe ispat ve dolaşım belgeleri üzerinde ülke adının yer aldığı kısımlarda “Turkey” ibaresi yazılmış olması nedeniyle, bazı gümrük idarelerince söz konusu belgelerin reddedildiği belirtildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.06.2022 tarihli yazısıyla tüm Bölge Müdürlükleri ile özel sektör çatı kuruluşlarının Türkiye’de düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinde yalnızca “Türkiye” ibaresinin kullanılması gerektiği yönünde bilgilendirildiği iletildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, dış ticaret ortağı olan tüm ülkelerin konuya ilişkin bilgilendirildiği ve taraflarınca düzenlenen belgelerde “Türkiye”nin kullanılması hususunda talepte bulunulduğu aktarıldı.

Ancak hem söz konusu ülkelerin bu uygulamayı hayata geçirme zorunluluğunun bulunmaması hem de uygulamak isteyen ülkelerde bu değişikliğe uyum sağlanmasının zaman alabilecek olması nedeniyle, yurtdışı gümrük idarelerince üzerinde ülke adının yer aldığı kısımlarda, başta “Turkey” olmak üzere Türkiye’nin kendi dillerindeki karşılığı olan ibareler yazılmak suretiyle düzenlenen ve gümrük idarelerine ibraz edilen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin, ilgili mevzuatında öngörülen diğer tüm koşulların karşılanmış olması kaydıyla, kabul edilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button