0

Yüksek Riskli Bitkilerin Avrupa Birliği’ne İhracatı

Orta Anadolu Süs Bitkileri Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği “Yüksek Riskli Bitkilerin Avrupa Birliği’ne İhracatı” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Orta Anadolu Süs Bitkileri Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne ulaşan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen ülkemizden Avrupa Birliği’ne yüksek riskli bitkilerin ihracatına müteallik olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yayınlanan 2016/2031 sayılı “Bitki Zararlılarına Karşı Koruyucu Önlemler Tüzüğü” nün 42. maddesinde bahsi geçen Yüksek Riskli Bitkiler ile ilgili hazırlanan liste 2018/2019 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan ve 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren 2018/2019 sayılı Yönetmelik ve 2016/2031 sayılı Tüzükte; 35 bitkinin üçüncü ülkelerden AB’ye girişinin yüksek riskli değerlendirilmesi nedeniyle bu bitkilerin AB’ye ihracatının geçici olarak yasaklanmış olduğu anımsatıldı.

Söz konusu bitkilerin AB’ye ihracatının gerçekleşebilmesi için AB tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde ihracatçı ülkeler tarafından her bir ürün için teknik rapor hazırlanması gerektiği ve bu raporlara göre risk değerlendirmesi yapılacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından öncelikle ihracatın en fazla olduğu elma, ceviz, zakkum, hanımeli, kadın tuzluğu, yalancı akasya, badem ve şeftali fidanları için teknik rapor ve dosyalar hazırlanarak AB Komisyonuna gönderildiği ve söz konusu dosyaların Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından inceleme sürecine devam edildiği ifade edildi.

Bahse konu yazıda devamla; anılan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye’den söz konusu bitkilerin AB’ye ihracatının, AB’ye giriş sınır ülkesi olan Bulgaristan’dan gerçekleştirilebildiği, ancak Yunanistan tarafından söz konusu bitkilerin girişine izin verilmeyerek Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

Öte yandan ihracatçı firmalar tarafından 2018/2019 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinde yer alan bitkilerin AB’ye ihraç edilmek istenmesi durumunda, söz konusu bitkilerin AB’ye ihracatının yasak olduğu konusunda ilgili firmaların bilgilendirilmesi ve yasak olmasına rağmen ihracatının gerçekleştirilmesinin talep edilmesi durumunda ise ihracatçı firma yetkilisi/temsilcisi tarafından taahhütname ile ihracat işlemlerinin yürütüleceği açıklandı.

Related Posts

Call Now Button