0

YGM’lerin Yanında Stajyer Çalıştırılabilmesi Yönünde Düzenleme Yapıldı

Yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 6 Ocak 2023 tarihli yazısına atıfla, 3 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin 575’inci ve 577’inci maddelerinin yeniden düzenlendiği ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin stajyer çalıştırabilmesi yönünde düzenleme yapıldığı belirtildi.

Aynı düzenleme ile stajyerlerin gümrük müşavir yardımcısı tarafından yapılması gereken iş ve işlemleri yapamayacağı ve bu şekilde davrandığı tespit edilenlerin stajına son verilerek bu kişilerin bir daha yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştırılamayacağının hüküm altına alındığı iletildi.

Yazıda son olarak, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button