0

“Yatırım Maliyeti Ar-Ge Kaynaklarını Tüketiyor”

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) 3. Olağan Genel Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katılımıyla Ankara’da yapıldı.

Adnan Dalgakıran başkanlığındaki yönetim tekrar seçilerek güven tazeledi. Dalgakıran, makinenin bir sektör olmadığını, ekonomiyi sürüklediğini belirterek, “Biz olmazsak cari açık çoğalır” dedi. Sektörün en önemli varlığının insan kaynağı olduğunu dile getiren Dalgakıran, ihtiyaç duyulan dönüşümün ancak beşeri sermaye ile gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge’ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

MAKFED Başkan Yardımcısı ve Makine İhracatçılar Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2019 yılında dünyada genel büyümenin yüzde 2.5 ile beklentilerin altında gerçekleştiğini belirtti.

Dünya ticareti içinde gümrük duvarlarıyla korunan mal grubu oranının 2019 yılına kadar yüzde 7 olmasına rağmen, bu oranın geçen yıl yüzde 10’a yükseldiği bilgisini veren Karavelioğlu, “Toplum dünya makine ithalatı düşerken Türkiye’nin ihracatı yüzde 4.5 arttı. Serbest bölgelerden yapılan ihracatla beraber ihracatımız 19 milyar dolara ulaştı. Sektörün dış ticaret açığının 10 milyar dolardan, 5 milyar dolara geriledi” şeklinde konuştu.

dunya.com

Related Posts

Call Now Button