0

Yassı Çelik Haksız Rekabet Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

26 Kasım Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Tebliğ ile 07.07.2022 tarihinden Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21)’de yer verilen tabloda yer alan firmalardan “ArcelorMittal Sagunto S.L.” ibaresi “ArcelorMittal España S.A.” olarak değiştirilmiş ve tablodaki “ArcelorMittal Asturias S.A.” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de yer alan tablo şu şekildeydi;

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button