0

Yabancı Misyon Olarak Açılan Antrepo Beyannameleri Damga Vergisinden Muaf Tutulacak

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, dolaylı temsilci sıfatıyla bir gümrük müşavirliği tarafından alıcı yabancı misyon olarak açılan antrepo beyannamelerinde ve yabancı elçilikler veya konsoloslukların kendileri veya misyon mensupları adına düzenlenen transit beyannamelerinde damga vergisinden muafiyet sağlanıp sağlanmayacağı hususunda tereddütler yaşandığı iletildi.

Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sorulduğu ve cevaben alınan yazılarda; 4/9/1984 tarihli ve 3042 sayılı Kanunla uygun bulunan ekli 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 36 ncı maddesinin İngilizce metninde geçen “taxes” ibaresinin bütün vergileri kapsadığının değerlendirildiği, misyonun resmî kullanımına ait maddeler ile bir diplomatik ajanın veya beraberinde oturan aile üyelerinin yerleşmesinde kullanılacak maddeler dahil olmak üzere şahsi kullanımına ait eşya ithaline ilişkin olarak ilgili misyon veya diplomatik personel adına düzenlenen antrepo beyannamelerinin ve bir iç gümrüğe aktarılması durumunda ilgili yabancı elçilikler veya konsoloslukların kendileri veya misyon mensupları adına düzenlenen transit beyannamelerinin damga vergisinden müstesna tutulmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtildi.

Bu itibarla, dolaylı temsilci sıfatıyla bir gümrük müşavirliği tarafından alıcı yabancı misyon olarak açılan antrepo beyannamelerinde ve yabancı elçilikler veya konsoloslukların kendileri veya misyon mensupları adına düzenlenen transit beyannamelerinde damga vergisi muafiyetinin sağlanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button