0

Voltmetre ve Ampermetre İthalatında Gözetim Muafiyet Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

Değişiklik ile bir gümrük beyannamesi kapsamında Voltmetre ve Ampermetrelerin ithalatına ilişkin olarak uygulanan Gözetim Uygulamasında 15 kg ve 50 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için CIF kıymetine bakılmaksızın sağlanan muafiyette değişikliğe gidildi.

Buna göre, değişiklikten önce “bir gümrük beyannamesi” kapsamında sağlanan muafiyet yapılan değişiklikten sonra “bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi” kapsamında sağlanacak.

Değişiklikten önce “15 kg ve 50 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için CIF kıymetine bakılmaksızın sağlanan muafiyet” değişiklikten sonra “5 adet veya daha az miktarlarda yapılacak olan ithalatlar için” CIF kıymetine bakılmaksızın sağlanacak.

Yapılan değişiklikle muafiyet sağlanması noktasında baz alınan kg cinsiden uygulanan alt limit yürürlükten kaldırıldı. Uygulama adet cinsinde değerlendirmeye alınacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button