0

Vergi Affı Yürürlüğe Girdi

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yer aldı.

Kanun ile 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, bazı kamu alacaklarının taksitlendirilmesini ve işletmeler için matrah artırımın yapılabilmesi konuları düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre 30 Nisan 2021 tarihinden düzenlenen;

Vergi Usul Kanunu kapsamında giren para cezaları ve vergi ve cezaların geç ödenmesine yönelik cezalar
İdari para cezaları
Amme Alacakları Kanunu kapsamında takibi sürdürülen Amme Alacakları
İşletmelere kayıtlarında mevcut bulunan fakat işletmede bulunmayan değerlerin beyanı
Matrah ve vergi artırımı
Gümrük Kanunu’na istinaden gümrük vergileri, idari para cezaları ve geç ödemeye ilişkin cezalar
SGK ilişkin asli ve fer’i amme alacakları
İl Özel İdarelerinin asli ve fer’i alacakları
Belediyeler tarafından takip edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve diğer paylar, su ve atık su bedelleri

Başlıklarında ki kamu alacaklarının tahsiline ilişkin geniş çaplı bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler 7 ana başlıkta toplanıyor.

Kesinleşmiş alacaklar
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler
Matrah ve vergi artırımı
İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

Detaylar konuya ilişkin diğer haberimizde…

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat