0

Uzlaşma Başvuruları

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Uzlaşma Başvuruları” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Ticaret Bakanlığından alınan 30.03.2021 tarihli ve 62749502 sayılı onay uyarınca uzlaşma başvurusunun elektronik imzalı olarak kabulüne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmaları tamamlanıncaya kadar kurumsal internet sayfası üzerinden Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğin 11`inci maddesi uyarınca 15 günlük süre içerisinde yapılmış başvuruların anılan süre aşılarak evrak kayıttan geçirilmesi/ taahhütlü olarak postaya verilmesi halinde de kabul edilmesi uygun bulunduğu bildirildi.

Related Posts

Call Now Button