0

Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler

Yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıya atıfla, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’nin yürürlüğe girdiği belirtildi. Söz konusu Karar ve Genelge kapsamında, lojistik ve taşımacılık firmalarının ve bu sektördeki işbirliği kuruluşlarının döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yazıda devamla, dış ticarette pazar çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan “Uzak Ülkeler Stratejisi” doğrultusunda, Ticaret Bakanlığınca Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planlarının hazırlandığına dikkat çekildi.

Bu çerçevede, Strateji’de yer alan ülkelerden Ticaret Bakanlığınca uygun görülenlere yönelik hizmet ihracatının artırılmasına katkı sağlanmak amacıyla birtakım destek kalemlerinde ilave puanlar uygulandığı bildirildi. Bu çerçevede, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan; Tescil ve Koruma, Birim, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Bireysel ve Milli Katılım destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan’a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulandığı belirtildi.

Related Posts

Call Now Button