0

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2022/28 Yayınlandı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/28) yer aldı.

Tebliğ ile 30.12.2021 tarihli (1. Mükerrer) Resmi Gazete ile yayımlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliler nedeniyle ithalat denetim denetimi ve standartlara uygunluk tebliğlerine uygun hale getirilmesi sağlandı.

Buna göre;

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)’in Ek-1’inde yer alan “6201.12.10.00.14” ibaresi “6201.30.10.00.14” olarak, “6201.13.90.00.13” ibaresi “6201.40.90.00.13” olarak, “6201.92.00.00.18” ibaresi “6201.30.10.00.19” olarak değiştirildi. “6206.40.00.00.12” ve “6206.40.00.00.13” GTİP numaralı maddeler yürürlükten kaldırıldı., “6206.40.00.00.11” GTİP numaralı madde “6206.40.00.00.00” olarak değiştirildi. Söz konusu aynı eke “9404.90.90.00.00” GTİP numaralı maddeden sonra gelmek “6201.30.90.00.19” GTİP numaralı madde eklendi.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat