0

UND’den Türkiye İhracatını Engelleyen Kazakistan’a Protesto

Türkiye’nin Orta Asya ülkelerine yaptığı ihracat yeterli geçiş belgesi verilmemesi nedeniyle potansiyelin çok altında kalıyor. Türkiye’den bölge ülkelerine yıllık 40 bin ihracat taşıması yapılırken bunun yarısı Özbekistan’a gerçekleştiriliyor. Pandemi döneminde Türkmenistan’ın transit geçişe kapanması sebebiyle Orta Asya’da; Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’a ulaşmak için tek seçenek haline gelen Kazakistan, kapılarını Türk araçların transit geçişlerine açmadığı gibi Kazakistan’a taşıma yapacak yüzlerce araç da Sarp sınır kapısında izin belgesi verilmemesi sebebiyle iki haftadır bekliyor.

UND Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Şener ve Fırat Başbilen, 28 Haziran’da Ankara’ya giderek Kazakistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak ihracat ürünlerinin önünde set kurarak, taşımaları engelleyen Kazakistan’ı protesto etti. Fatih Şener, bir basın açıklaması yaparak Kazakistan’dan ihracatın ve taşımaların önünü açmasını istedi.

KAZAKİSTAN TAAHHÜTLERİNE UYMUYOR!
İlk 6 ay için 750 adet ilave ikili taşıma belgesi hakkının verilmesini isteyen Şener, Türkiye-Kazakistan arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma ile; Türk taşımacılarının Kazakistan’a gerçekleştirdiği taşıma sayısının en az yüzde 26’sı kadar Kazak taşıtını yüklenmesi şartıyla, 8.000 adet olan Türkiye- Kazakistan geçiş belgelerinin 4.000’er adet olmak üzere iki dönem halinde Türk tarafına teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Fatih Şener, sorunun çözümü için UND’nin taleplerini 3 başlıkta şöyle sıraladı:

Talep 1: Hak edilmiş olan 750 adet ilave ve ikinci 6 ay için taahhüt edilen 4.000 adet ikili geçiş belgesi dahil olmak üzere toplam 4.750 adet belge acilen verilmelidir!

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, Türk taşımacıları Kazakistan’a 3.701 adet, Kazak taşımacıları ise 1.189 adet taşıma yaptılar. Bu sayılara göre 1’e 3 Kazak taşıtı yükleme taahhüdü fazlasıyla yerine getirilmiş Kazakistan taşımacıların payı anlaşmada şart koşulduğu gibi yüzde 26 değil, yüzde 32 olarak gerçekleşti.
Bu rakamlara göre Türk nakliyeciler araçları için geçiş izin belgesi alabilmek amacıyla ellerindeki işleri Kazak taşımacılara vererek Türk tarafının anlaşmada kabul ettiği taahhüdü fazlasıyla yerine getirerek ilk 6 ay için 4.000 adet değil, 4.750 adet ikili geçiş belgesi almaya hak kazandı.

Bugün için Kazakistan’a ihraç malı götürecek yüzlerce Türk Tırı Sarp gümrük kapısında Kazakistan’dan gelecek ikili geçiş izin belgesi beklemekte.

Talep 2: Kazakistan, Rusya üzerinden gelip transit geçecek araçlara izin vermelidir!

Türkiye ve Kazakistan’ın 2016 yılında imzaladığı Kazak-Türk Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolüne göre Kazakistan tarafı Türk tarafına “makul talepleri” doğrultusunda transit geçiş belgesi verileceği hususunda teminat vermesine rağmen,
Türkmenistan güzergâhının kapanmış olması kadar açık ve makul bir talep varken, Özbekistan başta olmak üzere ve Orta Asya ülkelerine gidecek Türk ihraç ürünleri Kazakistan topraklarından geçememekte.

Talep 3: Dünyanın hiçbir ülkesinin bir başka ülkeye uygulamadığı gemi ile gelme şartı kaldırılmalıdır!

Kazakistan, Türk araçlarına verdiği kısıtlı miktardaki Transit geçiş izin belgesini de Rusya üzerinden karayolu ile değil yaklaşık 3.500 dolar daha maliyetli olan Azerbaycan üzerinden RO-RO ile geçiş şartına bağlamakta.
Yükselen lojistik maliyet sebebiyle Türk ürünlerin ihracat şansı azaldı. Türkiye ihracatı Hazar’da boğulmakta.

BU ZORLUKLAR KAZAKİSTAN EKONOMİSİ VE KAZAK HALKI İÇİN DE HAKSIZLIKTIR!
UND Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şener, Kazakistan’ın bir takım menfaat gruplarını korumak için gerçekleştirdiği ikili ve transit taşımacılığa ilişkin engellerin sadece Türk taşımacılarına değil, Kazakistan ithalatçılarına ve vatandaşlarına zarar vermekte olduğu anlatarak, “Kazak vatandaşlarının tüketim malzemelerinin lojistik maliyetlerinin arttırılarak, Kazakistan ve Orta Asya tedarik zincirine zarar verdiğini hatırlatmak isteriz.

Ayrıca Türk Dünyasının Aksakalı olan, Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev’in kurmaya çalıştığı “Tarihi Ulu İpek Yolu” ve Orta Koridorun gücü, Kazakistan Makamlarının mevcut eylemleriyle zarar görmekte, asıl kaybeden Orta Koridor, Kazakistan ve Türk Dünyası olmakta.

Bu çerçevede, UND Yönetim Kurulu olarak burada, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği önünde, Elçilik yetkililerini ve tüm ilgili Kazakistan Makamlarını, ufak çıkarlara hizmet etmek yerine, transit ve ikili ticarette verilen sözleri tutmaya, Türk ve Kazakistan Milletleri arasında kökleri Altay dağlarına uzanan kardeşlik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat