0

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği Yayınlandı

11 Haziran 2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete’de “Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği” yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlanan yönetmelik ile Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın oluşumu, işleyişi ve görevlileri ile çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği bildirildi.

Yönetmelikte Şûranın oluşum amacının ulaştırma ve haberleşme projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak, dünyadaki gelişmeler ışığında, sektörün gelişimine katkıda bulunmak, sektörde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirmek, yurt içinde ve yurt dışında oluşan sektörel bilgi birikiminin paylaşılmasına zemin hazırlamak ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olduğu bildirildi.

Yayınlanan Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliği ile 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi.

Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası Yönetmeliğine Ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button