0

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticaretine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 Nci, 23 Üncü Ve 26 Ncı Maddelerinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ
(Tebliğ No: 2022/51) yer aldı.

Tebliğ ile 2023 yılı için Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, belirlendi.

Buna göre 2023 yılında,

– Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 219.608 TL (ikiyüzondokuzbinaltıyüzsekiz Türk Lirası).
– Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 439.216 TL (dörtyüzotuzdokuzbinikiyüzonaltı Türk Lirası).

– Yetki belgesi ile vize işlemleri:
– -Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 219.608 TL (ikiyüzondokuzbinaltıyüzsekiz Türk Lirası).
– – Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 21.960 TL (yirmibirbindokuzyüzaltmış Türk Lirası).

olarak uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button