0

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 Üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde
Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 Ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 Üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 Üncü Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2022/53) yer aldı.

Tebliğ ile 2023 yılında Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre;

Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:
– Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 73.807 TL (yetmişüçbinsekizyüzyedi Türk Lirası),
– Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 876 TL (sekizyüzyetmişaltı Türk Lirası),

Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:
– Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 73.807 TL (yetmişüçbinsekizyüzyedi Türk Lirası),
– Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 876 TL (sekizyüzyetmişaltı Türk Lirası),

Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 13,73 TL (onüç Türk Lirası yetmişüç Kuruş).

İthalat Yetki Belgesi
2023 yılında Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri belirlendi.

– Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 428.790 TL (dörtyüzyirmisekizbinyediyüzdoksan Türk Lirası),
– Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 35.976 TL (otuzbeşbindokuzyüzyetmişaltı Türk Lirası).

Makaron Üretimi
2023 yılında Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri belirlendi.

– Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 73.807 TL (yetmişüçbinsekizyüzyedi Türk Lirası),
– Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 13.810 TL (onüçbinsekizyüzon Türk Lirası),
– Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 13.843 TL (onüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),
– Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 13.843 TL (onüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),
– Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 69,28 TL (altmışdokuz Türk Lirası yirmisekiz Kuruş).

Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi

2023 yılında Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet bedelleri belirlendi.

– Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 38.789 TL (otuzsekizbinyediyüzseksendokuz Türk Lirası),
– Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 38.789 TL (otuzsekizbinyediyüzseksendokuz Türk Lirası),
– Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 13.843 TL (onüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),
– Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 13.843 TL (onüçbinsekizyüzkırküç Türk Lirası),
– Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 2,85 TL (iki Türk Lirası seksenbeş Kuruş).

Uygulama 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button