0

Türkiye’nin Önceliği Fiyat İstikrarı

Türkiye’nin tacir, sanayici ve esnaflarını temsil eden TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD olarak ortak bir açıklama yaptılar.

Küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı COVID-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu vurguladılar.

Türkiye’nin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekte olduklarını belirterek, fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye’de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını Türkiye’ye çekmek mümkün olacağının altını çizdiler.

Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatinde olduklarını söylediler.

Bu istişare süreci, tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını gözeterek, küresel ve yerel fiyat dinamiklerinin sektörel bazda yakından izlenmesine ve ürün gruplarında görülen yapısal risklerin, maliyet dinamiklerinin ve arz-talep dengesizliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunacak, böylece veriye dayalı politika tasarım sürecini destekleyeceğini açıkladılar. İş dünyasında enflasyonla mücadelenin önemi ve fiyat istikrarının orta-uzun vadeli büyüme ve istihdam perspektifine olumlu katkısı konusunda farkındalığı artırmak için kurulacak bu istişare mekanizmasının son derece yararlı olacağına inandıklarını söylediler.

Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için Merkez Bankası’nın ve ilgili kamu kurumlarının çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiğini biliyor, COVID-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduklarını duyurdular.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat