0

Türkiye Yenilenebilir Enerjide Avrupa’da 5’inci, Dünya’da 12’inci Sırada

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Almanya ve Birleşik Krallığın ortaklaşa düzenlediği, çevrim içi gerçekleştirilen 12. Petersberg İklim Diyaloğu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı tedbirler almanın tüm dünyada olduğu gibi öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda, uyum ve sera gazı azaltımı düzenlemelerini içeren İklim Değişikliği Kanunu hazırlıklarının sürdüğünü belirten Kurum, 2011 yılında hazırlanan İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncellediklerini ifade etti.

İklim Değişikliği Araştırma Merkezi ve İklim Platformu’nun kurulacağını aktaran Kurum, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları nedeniyle yaşanan kayıpların önüne geçmek için hazırlanan Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarını uygulamaya koyduklarının, artık bölgelerde fiili olarak planlar doğrultusunda eylemleri yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

“Kurulu gücün yüzde 52’si yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor”
Bakan Kurum, Türkiye Çevre Ajansı ile 2022 yılında başlayacak zorunlu depozito uygulamasını tüm ülkede yaygınlaştıracak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırıldığını, Türkiye’nin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yerleşim alanları kurulduğunu aktaran Kurum, enerji savurmayan, yalıtımı güçlü binalar inşa ettiklerini, binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.

Kurulu gücün yüzde 52’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu, bu kapasiteyi her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerjide bugün itibarıyla Avrupa’nın 5’inci, dünyanın ise 12’nci ülkesiyiz. Yerli elektrikli otomobil sürecimiz hızlı şekilde yürümekte. Yeşil yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yutak alanlarımızı, ormanlaştırma çalışmalarımızla yeşil alanlarımızı artırıyoruz. Son 20 yılda diktiğimiz 5 milyar yeni fidanla ağaçlandırmada Avrupa lideriyiz. Korunan alanlarımızı da yüzde 9’dan yüzde 10,6’ya çıkardık. Yani İstanbul’un 2 katı büyüklüğünde bir alanı, 10 bin kilometrekarelik alanı koruma altına aldık.”

Related Posts

Call Now Button