0

Türkiye-KKTC Arasındaki İhracatta Türk Lirası Kullanımı Zorunlu Oldu

Duyuruda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıya atıfla; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 17.11.2022 tarih ve 1682194 sayılı yazısında “İhracat Genelgesi”nin “Türk lirası ihracat” başlıklı 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasının;

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, gümrük beyannamesinin (GB) 22‘nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.”

olarak değiştirildiği ifade edildi. Söz konusu hükmün 05.12.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

İhracat Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button