0

Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Gümrük Konusunda Üçlü Komite Kurulacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Üçlü Komite tesis Edilmesine İlişkin Protokol onaylandı.

Komite, tarafların Gümrük Konularında yapılan işbirliğinin koordine edilmesi, teşvik edilmesi, geliştirilmesini ve işbirliğinin sürdürülmesini sağlayacak.

Söz konusu komitenin görevleri şu şekilde,

– İşbirliğine yönelik yöntem ve imkanların araştırılması
– Sınır geçişlerini kolaylaştırmak, basitleştirmek, güvenli hale getirmek ve gümrük işlemlerinin etkin olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba sarf etmek suretiyle işbirliği yapılması
– Gümrük politika ve usulleri, kolluk görevleri, modernizasyon programları ve tedarik zincirinin güvenliğine ilişkin mevcut bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması
– Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğru olmasını sağlamak amacıyla gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
– Gümrük kontrollerinin etkinliğini arttırmaya ve bilgi alışverişi yoluyla gümrük işlemlerini kolaylaştırmaya yönelik projelerin uygulanması,
– Gümrük muhafaza konularında ve kaçakçılığa karşı acil ortak tedbirler uygulanması konusunda işbirliği
– Fikri mülkiyet haklarının korunması
– Gümrük kontrolü için risk yönetimi sisteminin geliştirilmesi alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımı
– Gümrük konularında diğer işbirliği alanları

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button