0

Tükenmez Kalemlere Uygulanacak Dampinge Karşı Vergi Belli Oldu

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/37) yer aldı.

Tebliğ ile 24/7/2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/18) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar” ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor.

Buna göre;

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli, 9608.10.10.10.00 GTİP’te yer alan Plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler, 9608.10.99.00.00 GTİP’te bulunan Diğerleri (Yalnız plastik maddelerden olan jel mürekkepli kalemler) için 0,066 ABD doları/adet Dampinge Karşı Önlem uygulanacak. 9608.50.00.10.00 GTİP’te bulunan Plastik maddelerden olanlar için Takım içindeki 9608.10.10.10.00 GTP’li eşya veya 9608.10.99.00.00 GTİP’li plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler için 0,066 ABD doları/adet olarak Dampinge Karşı Önlem uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Tebliğ eki için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat