0

Transit Süre Aşımları ve Ceza Uygulaması

Yazıda; 19.03.2020 tarihli ve 53352124 sayılı yazıya atıfla, Covid-19 salgını nedeniyle kara hudut kapılarındaki giriş ve çıkışların kısıtlanmasının transit rejimi kapsamında yük taşıyan araçların transit süresi sınırını aşmasına neden olabildiği, bu nedenle yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen, ikinci bir talimata kadar tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması gerekti anımsatıldı.

27.03.2020 tarihli ve 53529900 sayılı yazıya atıf Covid-19 salgının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle transit rejimi kapsamında yapılan taşımalarda varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinde mevzuat gereği uygulanması gereken 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının ikinci bir talimatımıza kadar uygulanmaması gerektiği belirtildi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığınca yapılan yeniden değerlendirme sonucunda; İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerde nakliye sektörünün hariç tutulduğu göz önüne alınarak, transit süre aşımları ile varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinin, Covid-19 pandemisi kapsamında alınan tedbirlerden kaynaklandığının tevsik edilmesi durumları hariç olmak üzere 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayacak taşımalarda tespit edilmesi durumunda, mevzuat gereği uygulanması gereken 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının uygulanması gerektiği bildirildi.


Related Posts

Call Now Button