0

Transit Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bazı ülkelerde sunulan beyannameler tek kalem veya eşya kodsuz (GTİP olmadan) sunulabiliyor ve sadece eşya tanımının beyannamede yer alması bile ilgili ülke tarafından kabul edilebiliyor. Bazı ülkelerde ise gönderici, alıcı ve plaka bilgisine dahi beyannamede yer verilmemesi kabul edilmiyor.

Bu doğrultuda UTİKAD tarafından yapılan duyuruda, transit beyannamelerinin düzenlenmesinde ülkeler ya da taşınan ürünlere göre herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

Ortak transit rejimi (T1/T2) kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi’ne gelen, cinsi genel tanımlarla tanımlanmış eşyanın en azından 6’lı bazda gümrük tarife alt pozisyonunu belirtecek şekildeki tanımının transit refakat belgesinde yer alması ya da T1/T2 Belgesine ekli fatura/çeki listesi bulunması,

T1/T2 Belgesi kapsamında Türkiye’ye transit gelen eşyanın birden fazla kalemden oluşmasına rağmen sistemde 1 kalem olarak beyan edilmesi durumunda, belge ekinde muhakkak çeki belgesi ve fatura bulunması,

Ortak transit/ulusal transit/TIR karnesi kapsamında transit eşyayı taşıyan dorsenin halat, mühür, branda vb. yerlerinde oynama/uygunsuzluk yapılmaması.

Yukarıdaki hususlarla birlikte beyanname içeriğindeki eşyalara ait fatura, çeki listesi vb. ticari evrakın beyanname ekinde mutlaka bulundurulması gerektiği belirtildi.

Related Posts

Call Now Button