0

TPS Kayıt Belgesi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “TPS Kayıt Belgesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrükler Genel Mdürülüğü’nün 16.03.2020 tarihli, 53168949 sayılı yazısında, 31.12.2018 tarihli, 30642 sayılı (4.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ” ve 20.08.2019 tarihli, 30864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2019/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamı eşya ithaline ilişkin iş ve işlemler hakkında riayet edilmesi gereken hususlara değinildiği anımsatıldı.

Söz konusu yazı ile

-Kayda alma uygulaması kapsamında gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerin, kayıt belgesinde yer alan bilgilerle aynı olması hususunda azami titizlik gösterilmesi,

-Kayıt belgesi kapsamında kıymet artımı yapıp sonrasında mahkemeler nezdinde geri verme başvurusu yapan firma bilgilerinin, ilgili gümrük müdürlüklerince – ivedi bir şekilde- İTKİB’ e iletilmesi,

-Yükümlüsünce idare aleyhine sonuçlanan davalar sonrası oluşan yeni kıymete uygun olacak şekilde yeni bir kayıt belgesi sunulmaması halinde 2016/09 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tatbik edilmesinin talimatlandırıldığı ifade edildi.

Yazıda devamla, 24.03.2020 tarihli, 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (2020/3)” eki listede kayıtlı eşyaların, 08.05.2020 tarihinden itibaren kayıt belgesine tabi hale getirildiği belirtildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.03.2020 tarihli, 53168949 sayılı yazısında yer alan talimatların, aynı uygulamaya atfedilmiş 2020/3 sayılı Tebliğ kapsamı eşya için de titizlikle uygulanması gerektiği bildirildi.

2020/3 sayılı Tebliğ kapsamı eşya listesine ulaşmak için tıklayınız.

Konu ile ilgili “İthalat Kayıt Belgesi Yeniden Düzenlenen Beyannameler” haberimize ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button