0

TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu Genelgesi Yayınlandı

2022/14 Sayılı Genelgede, 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmalarının devam ettiği iletildi.

Bu çerçevede, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167’nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğunun hüküm altına alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de öngörülen ön başvuru sürecinin Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

1. 1092 kodlu TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu eşyanın yükümlüsü, temsilcisi veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecek.

2. Yapılan başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyetinden faydalanılmak üzere onaylanacak.

3. Gümrük Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge ıd oluşturulacak.

4. Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ıd) numarası (Örnek: No: 22000000010920000000001) Ticaret Bakanlığından yetki alan dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin “referansNo” alanına, yükümlü veya temsilcisi tarafından detaylı beyanda beyannamenin “44 nolu” alanına beyan edilecek.

5. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacak.

Genelge için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button