0

Ticaret Bakanlığı’na Bağlı Genel Müdürlükler Yeniden Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı HK Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ticaret Bakanlığına ilişkin maddelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre:
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırıldı.

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü ise Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar İhracat Genel Müdürlüğünden İthalat Genel Müdürlüğüne geçti.

Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemler Gümrükler Genel Müdürlüğüne bağlandı.

Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, tartım vb. hizmetlerle ilgili yetki Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınarak Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne verildi.

Haber: Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat