0

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kullanılan Yardımcı Maddelerin İthalatı

Yazıda, İGMD’nin 2 Kasım 2022 tarihli dilekçesine atıfla; tekstil hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat eşyasında kullanılmak üzere 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Kejimi Tebliğinin 14/1-a maddesine istinaden etiket, rivet, metal aksesuar, kordela gibi yardımcı malzemelerin geçici olarak ithalini gerçekleştirdikleri, ancak son zamanlarda bazı gümrük idarelerinde bu kapsamdaki izin başvurularının 14/1-a maddesine göre uygun olarak değerlendirilmediği, etiket ipleri, RFİD etiketler, metal aksesuarlar, kancalı tokalar askı tokaları için başvurulara 14/1-ç maddesine göre başvuru yapılması gerektiği şeklinde dönüş ile uygunluk verilmediği, 2006/12 Sayılı Dahilde îşleme Rejimi Tebliğinin 14/1-a maddesi ile işlem görmesi talep edilen bu eşyalara 14/1-ç maddesine göre işlem yapılmasının süre ve ayniyat bakımından hak kaybına sebep olduğu, bağlantı idarelerinde RFID etiket, metal etiket, askı tokası, etiket ipi vs. gibi yardımcı malzeme olarak kullanılan eşyanın 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 14/1-a maddesi kapsamında ithaline izin verilmesinin talep edildiği iletildi.

Yazıda devamla, konunun 1 Aralık 2022 tarihli yazı ile Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletildiği ve cevaben alınan 03.01.2022 tarihli yazı eki İhracat Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarihli ve 81287861 sayılı yazılarında; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14. maddesi çerçevesinde yardımcı madde olan, tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastikte olduğu gibi, yine yardımcı madde kategorisinde yer alan etiket ipleri, RFİD etiketler, metal aksesuarlar, kancalı tokalar, askı tokaları cinsi eşyaların da, anılan Tebliğin 14/1-a maddesi kapsamında ithal edilmesinin gerektiği belirtildi.

Söz konusu makam görüşü doğrultusunda işlemlerin ikmal edilmesi yönünde bağlantı gümrük idarelerine 06.01.2023 tarihli sayılı yazı ile talimat verildiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button