0

Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ

 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği
ve Denetimi Genel Müdürlüğü “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin
Denetimine ilişkin Tebliğ” hakkında bir yazı yayımladı.

 

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ
DERNEĞİ

 

Bilindiği üzere, “Bazı
Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ’in (UGD
2021/18) 7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve
tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri ile ayakkabıların ithalat aşamasında
denetimleri Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ” hakkında bir yazı yayımladı.

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Bilindiği üzere, “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ’in (UGD 2021/18) 7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri ile ayakkabıların ithalat aşamasında denetimleri Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamına alındığı anımsatıldı.

Söz konusu Tebliğin yayımlanmasını takiben, sektör tarafından yeni uygulamanın işleyişine yönelik muhtelif değişiklik taleplerin Ticaret Bakanlığına iletildiği belirtildi. Bu taleplerin değerlendirilmesi ve denetimlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini teminen gerekli çalışmaların gerçekleştirildiği ve 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Tekstil, Konfeksiyon, ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğin (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26) yayımlandığı bildirildi.

Bu çerçevede yapılan değişiklikler kapsamında bir önceki Teblig’de geçen, fili denetime yönlendirilen her başvurunun teste gönderilmesine yönelik uygulamanın değiştirilerek, firmalar tarafından sunulacak, ürünlerin kimyasal içeriklerinin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösterir test raporlarının kabul edilmesine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan, test raporu ibraz edemeyen firmaların talep etmeleri halinde başvuru konusu ürünlerin Ticaret Bakanlığınca teste gönderilebileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra, TAREKS üzerinden başvurusu yapılan her ürün için sisteme görsel doküman yüklenmesi gerekmeyeceği, yalnızca fiili denetime yönlendirilen ürünler için ürünleri tanıtıcı doküman yüklenmesi gerekeceği belirtildi.

Ayrıca, Teblig’in Ek-l’inde yer alan denetime tabi ürünler listesi üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak listenin sadeleştirildiği bildirildi. Son olarak bahsedilen değişikliklere ek olarak, yürürlülük tarihi 13/01/2021 olarak değiştirilen söz konusu tebliğ kapsamında yürütülecek denetimlerin en etkili ve sorunsuz şekilde ilerlemesine yönelik çalışmalar da halihazırda Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
kapsamına
alındığı anımsatıldı.

 

Söz konusu Tebliğin yayımlanmasını
takiben, sektör tarafından yeni uygulamanın işleyişine yönelik muhtelif
değişiklik taleplerin Ticaret Bakanlığına iletildiği belirtildi. Bu taleplerin
değerlendirilmesi ve denetimlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini teminen
gerekli çalışmaların gerçekleştirildiği ve 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı
Resmi Gazete’de Bazı Tekstil, Konfeksiyon, ve Deri Ürünlerinin Denetimine
ilişkin Tebliğin (Ürün Güvenliği ve Denetimi :2021/18)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26) yayımlandığı
bildirildi.

 

Bu çerçevede yapılan değişiklikler
kapsamında bir önceki Teblig’de geçen, fili denetime yönlendirilen her
başvurunun teste gönderilmesine yönelik uygulamanın değiştirilerek, firmalar
tarafından sunulacak, ürünlerin kimyasal içeriklerinin ilgili teknik mevzuata
uygunluğunu gösterir test raporlarının kabul edilmesine karar verildiği
belirtildi.

 

Öte yandan, test raporu ibraz
edemeyen firmaların talep etmeleri halinde başvuru konusu ürünlerin Ticaret
Bakanlığınca teste gönderilebileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra, TAREKS
üzerinden başvurusu yapılan her ürün için sisteme görsel doküman yüklenmesi
gerekmeyeceği, yalnızca fiili denetime yönlendirilen ürünler için ürünleri
tanıtıcı doküman yüklenmesi gerekeceği belirtildi.

Ayrıca, Teblig’in Ek-l’inde yer alan denetime tabi ürünler listesi üzerinde gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak listenin sadeleştirildiği bildirildi. Son olarak bahsedilen değişikliklere ek olarak, yürürlülük tarihi 13/01/2021 olarak değiştirilen söz konusu tebliğ kapsamında yürütülecek denetimlerin en etkili ve sorunsuz şekilde ilerlemesine yönelik çalışmalar da halihazırda Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat