0

TEİ Tusaş Motor Sanayii AŞ Global Teminat

Yazıda, Müsteşarlık Makamından alınan 02.11.2000 tarihli, 2000/538 sayılı Onay kapsamında, Tusaş Motor Sanayii A.Ş tarafından dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılacak ithalat ve transit işlemlerinde tahakkuk ettirilecek gümrük vergileri ve fonlar için (mülga) Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan alınan muhtelif tarih sayılı yazılarda yer verildiği üzere herhangi bir teminat aranmaksızın işlem yapılması gerektiği hususunun bildirildiği anımsatıldı.

Benzer şekilde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından alınan 07.05.2021 tarihli ve 18018 sayılı yazıya atıfla, adı geçen firmanın Sanayi Katılımı/Offset faaliyetleri kapsamında dahilde işleme izin belgesi, gümrüklerden alacağı dahilde işleme izinleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri izin formu kapsamında yapacağı ithalat, ihracat, mahrece iade ve bir gümrükten diğer bir gümrüğe yapılacak transit (aktarma) işlemleri esnasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince gümrük vergi ve resim harçları (KDV dahil) karşılığının ilgili gümrüklere verilmesi gereken banka teminat mektubu yerine 3 (üç) yıl süresince Savunma Sanayii Başkanlığının genel (global) teminatı altına alındığının belirtildiği, bahse konu yazıda belirtilen hususların anılan Onay doğrultusunda işlem yapılarak karşılanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button