0

Tayland’a Elma İhraç Edecekler Dikkat!

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) “Tayland’a Elma İhracatı” hakkında bir duyuru yayımladı.

Duyuruda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye’den Tayland’a elma ihracatı için gerekli onay sürecinin 23/04/2020 tarihi itibariyle tamamlandığı bildirildi. Türk menşeli ilk elma partilerinin bu yılın Kasım ayında Tayland’a ulaştığı belirtildi.

Duyuruda ayrıca, Bangkok Ticaret Müşavirliğinin, bahse konu elma partilerinin soğuk uygulama (cold treatment) kaynaklı teknik sebeplerle ülkeye girişinin kabul edilmediğini bildirdiği ifade edildi.

Konuya ilişkin olarak Tayland makamlarınca söz konusu Müşavirliğe iletilen değerlendirmelerde; Türkiye’den Tayland’a elma ihracatına dair protokolün 12’inci maddesine atıfla, ithal edilen elmaların iç sıcaklık değerlerinin tespit edilebilmesi için sevkiyat esnasında elmaların iç sıcaklığını ölçen aygıtların elma çekirdeğine denk gelecek şekilde yerleştirilmesi gerektiği belirtilmiş ve Türkiye’den sevkiyatı yapılan elmalarda bu hususa riayet edilmediği ve bu suretle Tayland’a giriş yapan elmaların iç sıcaklık değerlerinin tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılamadığı vurgulandı.

Taylandlı ithalatçı firmadan alınan bilgiye atıfla, benzer bir sorunun Fransa’dan ithalatı gerçekleştirilen elmalara ilişkin olarak da yaşandığı ve bu sevkiyatların da Tayland’a girişine müsaade edilmediği belirtilmekte.

Bu çerçevede, Tayland’a elma ihraç etmek isteyen üretici ihracatçı firmaların müteakip süreçte benzer sevkiyat sorunlarının yaşanmamasını teminen Taylan’a elma ihracat işlemlerinde söz konusu protokol hükümlerine riayet etmeleri gerektiği bildirildi.

İlgili protokole ulaşmak için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button