0

Taşınmazlara Gelen “Yeniden Değerleme” Sanayiciye Nefes Aldıracak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı gerçekleştirilen meclis toplantısında ana gündem maddesi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Özhamaratlı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununun dış kaynak ve kredi kullanımında yıllardır zor durumda kalan sanayicileri rahatlatacağına dikkat çekerek “Yeni düzenleme, gerçek piyasa değeri ve şirkette kayıtlı değer arasında büyük uçurumlara yol açan taşınmazlara, 17 yıllık aradan sonra yeniden değerleme yapma imkanı getirdi. Bu düzenleme, pandemi koşullarında İSO olarak taleplerimizin dikkate alındığını göstermesi ve beklentileri yansıtması bakımından memnuniyet verici” dedi.

Özhamaratlı, pandemi döneminde yaşanan ekonomik durağanlığın giderilmesi ve kamu-özel sektör dengesinin yeniden yapılandırma sürecine girerek ekonominin dengelenmesi amacıyla “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”un yürürlüğe alındığını hatırlatarak “Yapılandırma yasasıyla, salgının yaralarını sarmaya çalışan ve ödeme güçlüklerini yaygın olarak yaşayan işletmelerimizin beklentileriyle uyumlu bir fırsat penceresinin açılmış olduğunu düşünüyoruz. Yeni düzenlemenin biz sanayiciler açısından önem taşıyan önemli bir parçası, 17 yıllık bir aranın ardından şirket taşınmazlarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilmesi oldu” dedi.

“Taşınmazların gerçek ve kayıtlı değeri arasında uçurum vardı”
Özhamaratlı, 2003 ve 2004 yılları için enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra aranan şartlar oluşmadığı için yeniden değerlemenin yapılamadığının altını çizerek “Bu ise taşınmazların, gerçek piyasa değerleriyle şirkette kayıtlı değerleri arasında büyük uçurumlara yol açıyordu. Özellikle son 3 yılda enflasyonun yükselen seyriyle birlikte sanayicilerimizin yeniden değerleme talepleri giderek artmaktaydı. Zira, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin enflasyon karşısında erimesi işletme bilançolarının gerçeği yansıtmamasına yol açıyor, bu durum da dış kaynak ve kredi kullanmak isteyen firmalarımızın aktif kıymetlerini değersizleştiriyordu. Ayrıca söz konusu kıymetlerin satışında gerçek olmayan, içinde enflasyonu da barındıran yüksek oranlarda karlar çıkması da önemli bir sorun oluşturuyordu. Yapılan son düzenleme ile şirket aktiflerinde bulunan arsa, arazi gibi taşınmazların yanı sıra amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerlerini yükseltme imkanı getirildi. Buna göre 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerler dikkate alınarak 31 Aralık’a kadar yeniden değerleme yapılabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Devletle yeni bir sayfa açılması bakımından önemli bir avantaj”
Yeni düzenlemenin içinde önemli başlıklardan birinin de “matrah ve vergi artırımı” uygulaması olduğunu söyleyen Özhamaratlı, “Matrah ve vergi artırımı uygulaması, özü itibarıyla, geçmiş vergi dönemlerine ilişkin risklerin ortadan kaldırılması ve vergilemede öngörülebilirliğin artırılması amacını taşıyor. Yararlanan mükellefler için ise geçmişe dönük vergi incelemelerinden doğabilecek maliyetlerin hafifletilerek devletle “yeni bir sayfa” açılması bakımından önemli bir avantaj sunduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Related Posts

Call Now Button
Sohbeti Başlat