0

Tasfiyelik Eşyada CIF Ödeme Taleplerinin Değerlendirilmesinde Eşyanın Durumu Hakkında Sorgu Yapılacak

Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden olaylardan, tasfiyelik hale gelen eşya için belirtilen “1) Gümrük idaresince CIF yüzde 1 ödeme talebinin değerlendirilmesinde, tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş ise konu mutlak surette Tasfiye İşletme Müdürlüğüne iletilerek eşyanın durumu hakkında sorgu yapılması,” hususuna gereken özenin gösterilmediği iletildi.

Gümrük müdürlüklerince tasfiyelik hale geldiği için tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenen eşya için tasfiye işletme müdürlüklerinden bilgi alınmadan eşya hak sahiplerinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 179 uncu maddesinden yararlanma taleplerinin kabul edilerek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına izin verildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Uygulamada görülen karışıklıkların giderilmesini teminen gümrük idarelerince CIF ödeme taleplerinin değerlendirilmesinde, eşya için tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş ise konunun mutlak surette ilgili Tasfiye İşletme Müdürlüğüne iletilerek eşyanın durumu hakkında sorgu yapılmasında gereken özenin gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button