0

Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Genelgesinde Güncelleme

Yazıda, Birliğin daha önceki yazılarında, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde yer alan Geçici 4′ üncü ve Geçici 6’ncı maddeler hakkındaki durumların iletildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede, anılan maddeler kapsamındaki uygulamanın 31/10/2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek güncellenen Geçici 4’üncü ve Geçici 6’ncı maddelere yer verildi:

“GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Anılan tarihe kadar ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.”

“GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.”

Ayrıca, anılan Genelge’ye aşağıdaki Geçici 7’nci maddenin eklendiği aktarıldı:

“GEÇİCİ MADDE 7 – (28/07/2021) (1) Kabuklu mercimek ithalatını öngören DİİB’ler kapsamında 01/08/2021 tarihi öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, 01/08/2021-30/09/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Söz konusu tarihler arasında kabuklu mercimek ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.”

Yazıda son olarak, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Ticaret Bakanlığı internet sitesinin “İhracat Mevzuatı” bölümünden (https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabileceği belirtildi.

İlgili yazı için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button