0

TAREKS Başvurularında Kullanıcıda Sorumlu Olacak

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/32) yer aldı.

Tebliğ ile gerçekleştirilen değişiklikler şu şekilde;

Tebliğin uygulamasında ki yetki Ticaret Bakanlığına verildi.

Grup Başkanlıklarının yerini Denetim Birimi olarak Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı ürün güvenliği denetimlerinden sorumlu Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüklerini ve Ticaret Denetmenleri Servislerini alacak.

Tebliğde yer alan imza sirküleri yerine Sicil tasdiknamesi getirildi. (Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belge örneği)

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53), Yetki başlık bölümüne yeni bir fıkra eklendi. Buna göre; TAREKS’e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumlu olacak. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button