0

Tahsis ve Özel Yolla Tasfiye Suretiyle Cumhurbaşkanlığına Verilecek Eşyaya İlişkin Protokol İmzalandı

Yazıda, tasfiyelik hale gelen eşyanın Tasfiye Yönetmeliğinin 32, 58, 59 ve 60 ıncı maddeleri çerçevesinde tahsis ve özel yolla tasfiyesi suretiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına verilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 7 Ekim 2022 tarihli Protokolün bir örneğine yer verildi.

Söz konusu Protokol hükümleri uyarınca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına tahsisi veya özel yolla tasfiyesi yapılabilecek eşyanın yetki limitleri kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılması ve tahsisi ya da özel yolla tasfiyesi talep edilen eşyanın yerinde görülmesi talebinde adı geçen kurum yetkilerine gerekli kolaylığın gösterilmesi gerektiği bildirildi.

İlgili Protokol için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button