0

Taahhüt Hesabının Kapatılması

Yazıda, 1 Kasım 2022 tarihli yazıya atıfla; Destek Yönetim Sistemi DİR Modülünün 19.09.2022 tarihi itibariyle devreye alındığı belirtilerek Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüt kapatma işlemlerini gerçekleştiren Bölge Müdürlüklerince belirli nedenlerle kapatma işlemlerinin bekletildiğinin tespit edildiği; söz konusu tespite ilişkin olarak “sistemle ilgili geliştirmeler yapılmakla beraber, taahhüt kapatma başvurusu bekleyen dosya sayısının azaltılması ve firmalarımızın teminat iade süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen şartlar dahilinde taahhüt kapatma işlemlerinin ikinci bir talimatımıza kadar DİR Otomasyon Uygulaması verileri de dikkate alınarak ve gerekli görülen hallerde ekran görüntülerinin DYS’ye aktarılması kaydıyla tamamlanabilmesi uygun görülmüştür.” denilerek belirtilen şartlar dahilinde kapatma işlemlerinin tamamlanabilmesinin uygun görüldüğü anımsatıldı.

Bu defa; söz konusu şartlardan “DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi” ifadesinin uygulanmasında tereddüt hasıl olduğuna dair Ticaret Bakanlığına ulaşan bilgiler muvacehesinde, bahse konu şartın “DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi (gerçekleşen sarfiyat tablosu, ihracat ve ithalat listelerinin aynı olması kaydıyla)” şeklinde uygulanması gerektiği bildirildi.

Related Posts

Call Now Button