0

Sosyal Medyada Yapılan Ticari Reklamlara İlişkin Kılavuz Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından, 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak yürütülen incelemelerde esas teşkil etmek üzere Reklam Kurulu’nun 4 Mayıs 2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” yayımlandı.

Sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amacıyla hazırlanan kılavuzda; sosyal medya etkileyicisinin reklam verenden maddi kazanç, mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı paylaşımlarında, bu durumu açıkça belirtmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

Buna göre; sosyal medya etkileyicisinin YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ve Snapchat gibi video, fotoğraf ve mesaj paylaşım mecralarında yaptığı reklamlarında açık bir şekilde reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte ‘#Reklam’, ‘#Reklam/Tanıtım’, ‘#Sponsor’, ‘#İşbirliği’, ‘#Ortaklık’ ve benzeri etiketlerden en az birine yer vermesi gerekiyor.

Bununla birlikte ilgili kılavuzla, sosyal medya etkileyicisinin henüz deneyiminin bulunmadığı bir mal veya hizmet için, tüketicide o mal veya hizmeti deneyimlediği algısı yaratacak şekilde reklam paylaşımında bulunamayacağı; doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan mal veya hizmetlere yönlendirme ve tanıtım yapamayacağı gibi alanlar da düzenlendi.

Sosyal medya etkileyicileri ile birlikte reklam verenler ve reklam ajanslarının da yükümlü tutulduğu kılavuz Kurul kararı ile yürürlüğe girecek.

İlgili Kılavuz için tıklayınız.

Related Posts

Call Now Button